Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website csfin.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel CS Finance uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan CS Finance niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. CS Finance garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Deze website kan links naar externe websites bevatten. CS Finance is niet aansprakelijk als gevolg van het gebruik of de inhoud van externe websites, waarnaar deze website links bevat of die links naar deze website bevatten.

Informatie gebruiken

Alle rechten op deze website behoren toe aan CS Finance, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CS Finance. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

CS Finance behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om periodiek na te gaan of de op deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.