Brief belastingdienst i.v.m. uitgestelde belastingen.

In het voorjaar krijgen ondernemers die gebruik hebben gemaakt van bijzonder uitstel van betaling voor verschillende belastingen vanwege de Coronacrisis een brief van de belastingdienst.

In de brief zal de belastingdienst aangeven hoe hoog de belastingschuld is. Tevens zal in de brief aangegeven worden wat de voorwaarden voor een betalingsregeling zijn en wat de ondernemer per maand dient af te lossen. Als de ondernemer in 2021 niet aan de betalingsregeling kan voldoen dan zal volgens de gebruikelijk regels betalingsuitstel aangevraagd dienen te worden of opnieuw een betalingsregeling overeengekomen te worden.

contact

Heb jij een financiële uitdaging voor ons?
Wij gaan deze graag aan! Laten we eens kennismaken.