NOW aanvraag

Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.

De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni) als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart). Voor beide groepen werkgevers geldt nu dus dezelfde termijn.

Zie ook Derdenverklaring NOW 1.0

contact

Heb jij een financiële uitdaging voor ons?
Wij gaan deze graag aan! Laten we eens kennismaken.